Resonera och räkna – föreläsning i Uppsala

Resonera och räkna – föreläsning i Uppsala
Undervisar du i förskoleklass och undrar hur du kan utmana matematiskt tänkande och förebygga matematiksvårigheter. Lyssna på Görel Sterner 19 april i Uppsala.

Görel Sterner från Nationellt Centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet och Lena Wiklund förskoleklasslärare vid Brunnsängskolan i Södertälje föreläser om hur förskoleklassens undervisning kan utmana elevers matematiska tänkande och bidra till att förebygga matematiksvårigheter.

Målgrupp för föreläsningen är framförallt pedagoger.

Information om föreläsningen (denna länk är tyvärr borta från NCM:s hemsida) hittar du i länklistan, liksom information om anmälan.

Om NCM

NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 15 åren.

Text: Anne Sahlin

Annonser