Prata med barnen – det är viktigare för läsningen än du tror

Prata med barnen – det är viktigare för läsningen än du tror
Barn måste vilja kommunicera för att lära sig prata, lyssna, läsa och skriva. Utan motivation sker ingen språkutveckling.

Det är den vuxne som visar hur lustfyllt det kan vara att kommunicera. När du pratar med barnet lär det sig nya ord och begrepp. Dessa är nödvändiga för att barnet senare ska kunna förstå innehållet i de texter det läser.

Läs&Skriv har träffat logoped Astrid Frylmark, som menar att vi måste bli mer medvetna om samtalets roll för läsförståelsen.

Logoped Astrid Frylmark
Logoped Astrid Frylmark
Annonser