Otillgänglighet blir diskriminering

Otillgänglighet blir diskriminering
Den 23 juni diskuterade regeringen frågan om utökat diskrimineringsskydd. Den 24 juni 2014 kom beslutet som innebär att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund.

Propositionen som har behandlats gäller förbud mot diskriminering inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen. Men när det gäller att tillhandahålla varor och tjänster, samt inom hälso- och sjukvårdens område, föreslår propositionen att förbudet inte ska gälla för privatpersoner eller för företag med färre än tio anställda.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade in olika motioner inför behandlingen i Riksdagen. Materialet är inte längre tillgängligt på den aktuella hemsidan.

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat frågan. Utskottet föreslog att Riksdagen skulle säga ja till förslaget, men det ville att företag inom hälso- och sjukvården med färre än tio anställda också skulle omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Utskottet föreslog också Riksdagen skulle säga nej till alla motioner som lämnats in.

Den 23 juni direktsändes riksdagssessionen. Du kan se sändningen i efterhand. Materialet är inte längre tillgängligt på den aktuella hemsidan.

Handikappförbunden har reagerat negativt på förslaget eftersom över 90 procent av alla näringsidkare har färre än tio anställda. Det betyder att många cafeer och butiker  inte kommer att omfattas av lagen. Dessutom föreslås att det måste finnas en kundrelation för att diskriminering ska uppstå, vilket också upprört då det är svårt att skapa en relation om man inte kommer in i lokalen. Dyslexiförbundet FMLS instämmer starkt i denna kritik. 

På utbildningsområdet gör Dyslexiförbundet FMLS bedömningen att föreslagen lagstiftning är bra och gynnar elever med olika funktionsnedsättningar. Man kommer att ha rätt till en anpassad och tillgänglig skola i alla avseenden.

Annonser