Örebro kommun döms till skadestånd

Örebro kommun döms till skadestånd
Äntligen händer det något! I mitten av november slog Örebro tingsrätt fast att skoleleven Hampus Djerf är berättigad till ett skadestånd på 10 000 kronor från Örebro kommun.

 

Hampus har enligt domen blivit utsatt för diskriminering för sin dyslexi i samband med de nationella proven. Varför? Jo, Hampus fick inte använda sina alternativa verktyg under det nationella provet i 6:an. 

Det tar några veckor innan domen bli bindande. Och det är ännu inte klart om Örebro kommun överklagar domen.

 

Vad handlar det om

Elever ska inte få använda sina alternativa verktyg i den delen av de nationella proven som testar läsförståelsen, enligt Skolverkets anvisningar. Det gäller i 3:an och 6:an i grundskolan men inte i 9:an. 

Dyslexiförbundet får många samtal från elever, föräldrar, rektorer och lärare, som berättar om hur fruktansvärt dåligt eleverna mår över att inte få visa sina kunskaper på samma villkor som andra elever.

 

Vad kan lärare och skolor göra?

Med hänvisning till barnkonvention och diskrimineringslagen, kan skolor välja att låta eleverna använda sig av sina alternativa verktyg under hela det nationella provet. Skolor som gör det anser att barnkonventionen och diskrimineringslagen står över Skolverkets anvisning. Det är detta som rättsprocessen i grunden handlar om.

 

Läs mer om vad läsforskare säger i frågan.

 

Vad har hänt tidigare

Läs & Skriv skrev i förra numret om Saga Lööf som fick avslag av Huddinge tingsrätt i samma ärende. Den domen har överklagats. Både Hampus och Saga företräddes av Ola Linder och Stellan Gärde från Talerättsfonden. Tidigare har ärendet också prövats i Malmö.

 

Läs artikeln om Sagas dom i tingsrätten. 

 

Läs mer om alla tre fallen, i Örebro, i Malmö och i Huddinge. 

 

Läs mer om bakgrunden till problemet.

 

Text: Marja Beckman och Sara Rydin

På bilden syns Ola Linder, Katarina Djerf, Inger Rålenius från Dyslexiförbundet och Stellan Gärde.
På bilden syns Ola Linder, Katarina Djerf, Inger Rålenius från Dyslexiförbundet och Stellan Gärde.
Annonser