Öppen med dyslexi eller dyskalkyli på arbetsplatsen?

Öppen med dyslexi eller dyskalkyli på arbetsplatsen?
Du berättar för din chef att du har dyslexi för att du vill ha mer stöd i arbetet. Till din förvåning blir din arbetsförmåga då ifrågasatt. Vad kan du göra?

Vi får ibland samtal från medlemmar som har berättat på jobbet om sin dyslexi eller dyskalkyli. Tyvärr har inte gensvaret från arbetsgivaren varit positivt. I stället har de känt att deras arbetsförmåga har blivit ifrågasatt.

Vad kan man göra om arbetsgivaren ifrågasätter ens arbetsförmåga och vill göra en utredning av den?

ꟷ Arbetsgivaren kan utreda din arbetsförmåga om du är sjukskriven en lång period. Det sker då som en del av planen för hur du ska komma tillbaka till arbetet, säger Dyslexiförbundets förbundsordförande Catrine Folcker. Hon är van att jobba med den här typen av frågor, eftersom hon till vardags arbetar som ombudsman på ett fackförbund.

Hon berättar också att det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen är tillgänglig och att man har en god arbetsmiljö som inte orsakar sjukdom.

ꟷ Jag tycker att man i det här fallet ska hålla dialogen öppen med sin arbetsgivare. Fråga helt enkelt varför de vill utreda dig, säger Catrine. Det kan så lätt uppstå missförstånd. Fungerar inte dialogen ska man vända sig till facket som kan hjälpa till.

Om du är i behov av hjälpmedel så ska arbetsgivare stå för dessa hjälpmedel. Är hjälpmedlen dyra så kan arbetsgivaren ansöka om kompensation från Försäkringskassan. Försäkringskassan kan här behöva en utredning eller ett intyg på att du har dyslexi eller dyskalkyli.

Men det handlar då inte om en utredning av din arbetsförmåga.

Text: Sara Rydin

 

Förbundsordförande Catrine Folcker jobbar som ombudsman inom ett fackförbund till vardags.
Förbundsordförande Catrine Folcker jobbar som ombudsman inom ett fackförbund till vardags.
Annonser