Omöjlig prov stoppar Tor från studier

Omöjlig prov stoppar Tor från studier
Om det hade varit möjligt att göra högskoleprovet med talsyntes, då skulle Tor Ghai sannolikt ha studerat till psykolog eller läkare. Eller åtminstone läst enstaka högskolekurser i psykologi och neurologi. Men nu går inte det

Tor Ghai har stora lässvårigheter. Han läser mellan 50 och 75 ord i minuten. En genomsnittlig läsare hinner 200 till 250 ord på samma tid. Som dyslektiker har Tor rätt att göra högskoleprovet med 50% förlängd tid, men det räcker inte. Om Tor ska hinna läsa och svara på alla frågor måste provet förlängas med minst 150%. Men eftersom Tor snabbt blir trött och ofokuserad av läsning är inte heller det ett realistiskt alternativ.
–All hjärnkapacitet går åt till att processa bokstäverna. Det finns ingen över för analys eller slutsatser. Och eftersom jag inte kan ta till mig innehållet måste jag läsa texten om och om igen. Det tar tid, kraft och är oerhört frustrerande, säger han.

När Tor istället använder talsyntes hinner han med lätthet läsa 250 ord i minuten. Talsyntesen tar hand om den krävande avkodningen och frigör resurser till förståelse och analys. Med talsyntes skulle Tor kunna göra högskoleprovet nästan som vem som helst. Tor har redan en högskoleutbildning. Efter gymnasiet lyckades han med konststycket att övertala sig in på ett fyraårigt högskoleprogram för data- och systemvetenskap, detta trots att hans betyg inte räckte till. Efter utbildningen har han jobbat med programmering och systemutveckling, bland annat under sju år på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det var där han upptäckte talsyntesens fördelar och började utveckla en egen skräddarsydd version.
–Talsyntesen förändrade mitt liv. Med den klarar jag att läsa i princip vad som helst, säger han.

Med hjälp av talsyntesen ville Tor förverkliga en plan. Sedan barnsben har han varit intresserad av hur vi människor fungerar. Nu ville han komplettera sin utbildning inom systemvetenskap med studier i psykologi eller neurologi.
–Just den kombinationen av kompetenser behövs i samhället. Om jag bara fick använda talsyntes på högskoleprovet skulle jag åtminstone ha en chans att komma in på någon av de utbildningar jag är intresserad av. Och jag vet att många andra med lässvårigheter befinner sig i samma situation som jag. Tor har flera gånger kontaktat Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för högskoleprovet. Tor har frågat dels om möjligheten att få göra provet med talsyntes, och dels om UHR är intresserade av att samverka runt en vidareutveckling av hans talsyntes, så att den skulle kunna användas under högskoleprovet. Än så länge har han fått nej på båda sina frågor.


Egen talsyntes

Tor Ghai har utvecklat talsyntesen TorTalk, som används på bland annat flera högskolor runt om i landet. Han har också utvecklat en programvara för att mäta och träna aktiviteter i hjärnan, Neurofeedback. Programmet används bland annat på Karolinska institutet och av psykologer och läkare på olika håll i världen.

 

Text: Eva Hedberg

Omöjlig prov stoppar Tor från studier
Annonser