Nytt lagförslag om skolbibliotek

Nytt lagförslag om skolbibliotek
Nu kommer ett förslag till ny lagstiftning som ska ge alla elever tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet. Läsandet minskar bland unga vuxna. För att få flera att läsa föreslår nu en utredning att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek. Utredningsförslaget innebär en skärpning av nuvarande skollag, som säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Utredningen av lagen är beställd av regeringen. Den heter “Skolbibliotek för bildning och utbildning ” och har gjorts av f.d. utbildningsminister Gustav Fridolin.

Bakgrunden är att läsandet minskar bland unga vuxna. En majoritet av 15-åringarna säger till exempel i Pisaundersökningen att de bara läser om de måste. Det är förstås ett problem som både kan leda till att människor kan få svårt att hänga med i samhällsdebatten men också att de i sin tur inte “smittar” sina egna barn med läsning.

Enligt utredningen saknar hälften av alla skolor ett bemannat bibliotek på plats. Inför utredningen har Gustav Fridolin även berättat för tidningen Ämnesläraren att det dessutom finns många skolor som har ett skolbibliotek men där det inte används av skolan.

Utredningen föreslår att:

  • Alla skolor ska ha ett skolbibliotek med både tryckta böcker och digitala medier.
  • Skolbibliotek ska vara bemannade.
  • Rektor ska ansvara för utveckling av ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier på skolan.
  • Skolbibliotek ska finnas på skolenheten eller i vissa fall på folkbibliotek i närheten.

Sveriges författarförbund och fackförbundet DIK som bl.a. organiserar bibliotekarier välkomnar förslaget.

Utredningsförslaget innebär en skärpning av nuvarande skollag som säger att alla elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

En man lämnar över en bunt med papper till en kvinna.
Gustav Fridolin överlämnar utredningen till utbildningsminister Anna Ekström. Bild från filmen på regeringens hemsida.
Annonser