Nu ska MovieTalk bli TvTalk

Nu ska MovieTalk bli TvTalk
MovieTalk vidareutvecklas till att fungera för TV.

Många långsamläsare hinner inte läsa textremsan. Dyslexiförbundet FMLS har i projektet Talande textremsa på bio utvecklat en smartphone-app för uppläsning av textremsa och syntolkning på bio. MovieTalk var en av tre lösningar som deltog i Svenska filminstitutets projekt Tillgänglig bio. Svenska filminstitutet arbetar nu vidare med att få ut tekniken på biograferna. 

Efterfrågan av en lösning på bio är stor, men efterfrågan av en lösning på tv är ännu större. Dyslexiförbundet FMLS, Synskadades riksförbund, företaget Tundell & Salmson och Sveriges Television arbetar nu tillsammans med experterna Per Hållander och Daniel Ehrt för att vidareutveckla MovieTalk till att fungera för tv. Projektet startade i januari och ska pågår fram till sommaren 2015. Finansieringen kommer från Post- och telestyrelsens innovationstävlingar. 

En viktig aspekt är att lösningen utformas på initiativ av och tillsammans med de som ska använda tjänsten. En del av projektet handlar också om att fråga användarna om deras åsikt om vilka programtyper som ska syntolkas, hur ska de syntolkas och hur kan syntolkningen på bästa sätt kombineras med talande textremsa och uppläsning av annan text som visas i bild? Studien sker i samarbete med Lunds universitet.

Text och bild: Eva Hedberg

 

 

 

Bifogade länkar:
Bild på TV skärm med textad film
I framtiden ska det gå att få textremsan på tv uppläst i sin smartphone. Bild: Eva Hedberg
Annonser