Notiser från Läs&Skriv 4 2017

Notiser från Läs&Skriv 4 2017
Notiser om Läsa-skriva-räkna-garantin, om Dyslexialand, om ny forskning och om tillgänglighetskrav för småföretagare.

Läsa, skriva, räkna-garantin ser ut att falla i Riksdagen

Utbildningsutskottet röstade den 7 november nej till regeringens förslag om en läsa, skriva, räkna-garanti. Allianspartierna och Sverigedemokraterna gick emot förslaget och hänvisar bland annat till Skolverket, som avvisat förslaget. Liberalernas skolpolitiske talesperson Christer Nylander säger till Sveriges Radio Ekot att åtgärdsgarantin ”inte är någon garanti för mer kunskap, utan det är en garanti för mer administration och mer blanketter för lärarna”.

Funktionsrätt Sverige och flera medlemsförbund håller inte med, utan tycker att det är ett svek mot barnen. Det finns ännu inget offentligt datum för när propositionen ska behandlas i Riksdagen.

Text: Ylva Bjelle

 

Prinsen har skapat ett Dyslexialand

Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia har grundat Dyslexialand på sin hemsida och på Facebook. Här berättar flera förebilder om sin dyslexi.

”Dyslexialand är ett land för alla oss med dyslexi, men även för våra anhöriga och för alla med intresse i frågan. Här lyfter vi de goda historierna, för det är så viktigt att visa att dyslexi inte är ett hinder för att uppfylla sina drömmar.”

Prins Carl Philip berättar bland annat i ett filmat videoklipp om hur det var när hans föräldrar upptäckte hans dyslexi och att det var ett tal på Idrottsgalan, som fick Prinsen att vilja berätta offentligt om sin dyslexi. 

”Till alla som har dyslexi vill jag säga att jag vet hur det känns. Se det så här, du har väldigt många andra styrkor. Plocka fram dem istället. Så försöker jag se på det. ”

Paolo Roberto, entreprenör och författare, är en av deltagarna i Dyslexialand. Så här berättar han i sitt videoklipp:

”Skolan fick mig att känna mig värdelös, det slutade med att jag strulade till det ordentligt… Men idag har jag 200 anställda i 13 företag. Jag har skrivit 11 böcker. Det visade sig att jag inte var dålig. Jag var bara dålig på att gå i skolan. Big difference. Det viktiga är inte hur du stavar. Det viktiga är vad du har att säga.”

Fler berättelser finns på https://prinsparetsstiftelse.se/

Om du vill bli medborgare i Dyslexialand, kan du följa deras sida på Facebook.     

Loa Falkman, Paolo Roberto är två medborgare i prinsens Dyslexialand, som har en egen flagga.

Text: Ylva Bjelle

 

Dyslexi och ögonens symmetri

I mitten av oktober kom det ny forskning från en fransk forskargrupp som tar upp problem med synen som en viktig orsak till dyslexi.

Forskarna menar att personer som inte har dyslexi överför information från ögat till hjärnan asymmetriskt.
Ett öga är mer dominant och ”bestämmer” hur bokstäverna på pappret ser ut. Personer med dyslexi däremot har två jämnstarka ögon, enligt studien.

Under 1950 och 1960-talets trodde de flesta forskare att problem med ögonen och synen var de viktigaste orsakerna till problem med läsning vid dyslexi. Senare forskning har visat att dyslexi i lässammanhang främst är ett språkproblem: Personer med dyslexi har svårt att koppla ihop språkljud (till exempel tje-ljud) och bokstäver (k, sch, tj…). Det mesta tyder på att eventuella problem med synen inte orsakar dyslexi, men självklart kan synen påverka läsningen.

Forskningsartikeln heter ”Left-right asymmetry of the Maxwell spot centroids in adults without and with dyslexia” och publicerades i Proceedings of the royal society B.

Text: Sara Rydin

 

Småföretag ska omfattas av tillgänglighetskrav

Från 1 maj 2018 utvidgas Diskrimineringslagen. Då kommer även företag med färre än tio anställda att omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Det kan till exempel vara caféer, frisörer eller klädbutiker. Bristande tillgänglighet blev en diskrimineringsgrund 2015, men då undantogs företag med färre än tio anställda inom varu- och tjänstesektorn. Undantaget har kritiserats, eftersom det
omfattat den typen av företag som många möter i sin vardag. Nu tas det undantaget bort. Men om exempelvis en frisör anmäls för diskrimi-nering rörande bristande tillgänglighet framöver, kommer företagets åtgärder och ekonomiska förutsättningar att vägas in.

Funktionsrätt Sverige välkomnar ändringen, men noterar att det fortfarande finns problem i propositionen. Offentlig
verksamhet och domstolar omfattas inte av kravet på tillgänglighet. Det saknas
också skydd för den som hyr lokal av en fastighets-ägare,
som inte vill göra några åtgärder.             

Text: Ylva Bjelle

Dyslexialands flagga
Annonser