Nationella prov borde bli tillgängliga

Nationella prov borde bli tillgängliga
Sedan 2015 har vi en diskrimineringslag. Nu måste vi använda den lagen, säger juristen Ola Linder.

Flera fall av diskriminering på grund av rörelsehinder  är anmälda till domstol, men hittills finns bara en dom. Nu är det dags att pröva andra former av diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, till exempel om elever som inte får använda sina hjälpmedel på de nationella proven i årskurs 3 och 6 utsätts för diskriminering. Arvsfondsprojektet Lagen som verktyg letar efter sådana exempel.

– Vi behöver enskilda som diskriminerats som kan ställa upp i en rättsprocess. Annars kan frågan inte prövas rättsligt. Då är juridikens skydd verkningslöst, säger Ola Linder, jurist i projektet.

Lagen som verktyg har kostnadsfri juridisk rådgivning på torsdagar mellan klockan 15–17 på telefon 08-506 221 62. Projektet drivs av Independent Living Institute och pågår till 2019 i nära samarbete med den ideella förningen Med lagen som verktyg.

Text: Ylva Bjelle

Projektledaren Emil Erdtman och Juristen Ola Linder
Projektledaren Emil Erdtman och Juristen Ola Linder arbetar med diskrimineringsfrågor i Arvsfondsprojektet Lagen som verktyg. Foto: Ylva Bjelle
Annonser