Nå – blir det någon talande textremsa?

Nå – blir det någon talande textremsa?

Jodå, någonting är på gång. Men det drar ut på tiden. Dyslexiförbundets projekt ”Talande textremsa på bio” resulterade i MovieTalk, en app som spelar upp talande textremsa och syntolkning. Lösningen fungerar bra, men kräver att biografägaren installerar en särskild utrustning i maskinrummet. Och där tog det stopp. Men det tog inte slut. Killarna som har hand om MovieTalk jobbar med ny teknik, som innebär att det inte behövs någon utrustning på biografen.

Nya MovieTalk påminner om lösningen som Svenska filminstitutet just nu testar på filmen Grand Budapest Hotel. Enligt filminstitutet är det marknaden som till slut får avgöra vilken lösning det är som kommer att erbjudas. Kanske kommer det att finnas olika appar, så att biobesökaren kan välja

Hur som helst har Svenska filminstitutet fått i uppdrag av regeringen att skapa förutsättningar för filmvisningar med syntolkning och uppläst text på bio. I uppdraget ingår att testa och utvärdera olika tekniker. Det ska ske i samarbete med biografägarna och filmdistributörerna, samt användarna. SFI ska redovisa sitt uppdrag innan den 31 oktober i höst.

Ett annat projekt som är i full gång heter ”Syntolkning och uppläst text på TV”. Det är ett samarbete mellan Synskadades riksförbund, Dyslexiförbundet FMLS, Sveriges televison och företaget Tundell&Salmson. Men hur det går med det projektet måste jag få återkomma till.

 

Text: Eva Hedberg

Annonser