Möte med utbildningsministern om nationella prov

Möte med utbildningsministern om nationella prov
De svenska dyslexiföreningarna kämpar för att elever med dyslexi ska få använda hjälpmedel på nationella proven i årskurs tre och sex. I februari träffade föreningarna utbildningsminister Anna Ekström för att diskutera frågan.

Dyslexirörelsen är kritisk till de delar av nationella proven som testar läsflyt. Delproven testar avkodning och läsförståelse på samma gång. Elever som annars får texten uppläst får inte det under provet utan måste läsa traditionellt. Och den som inte klarar att avkoda texten misslyckas också med läsförståelsen. Det handlar om elever som klarar att förstå när de får lyssna på texten. Många elever far illa vid proven.  

– Vi vill veta vad politikerna gör för att våra barn ska slippa utsättas för detta, säger Bengt-Erik Johansson, ordförande för Dyslexiförbundet. 

Föreningarna bekymrar sig också över Skolverkets förslag till nya kursplaner, eftersom de inte alls berör grundläggande läsinlärning eller lässtrategier. Bara läsförståelse.  

– Det är både konstigt och problematiskt, säger Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.  

Hon får medhåll av Anna Ekström, som under mötet var mycket uppmärksam och ställde många frågor. Men hon gav inga löften.  

Hon uppmanade föreningarna att hålla henne uppdaterad och att också kontakta Skolverket om kursplanerna och nationella proven. 

På mötet deltog representanter från Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexi-föreningen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. 

Text och bild: Ester Hedberg 

Gruppbild med Anna Ekström, Petter Ådahl från utbildningsdepartement att och representanter från dyslexirörelsen.
Från vänster: Anna Ekström, utbildningsminister, Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningen, Helen Kindstedt, Föräldraföreningen för dyslektiska barn, Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet, Petter Ådahl, Utbildningsdepartementet och Inger Rålenius, Dyslexiförbundet.
Annonser