”Misstron är kränkande”

”Misstron är kränkande”
Psykolog Gunnel Ingesson menar att gymnasieelever befinner sig i en sårbar ålder, då de bygger sin självkänsla.

Att inte bli trodd är en oerhörd kränkning som leder till att man börjar tvivla på sig själv. Det här gäller alla barn och ungdomar, inte bara de med dyslexi. Typiskt för många unga med dyslexi är att de redan har tappat tron på sig själva, när de märkte att de inte hängde med. När de blir ifrågasatta börjar de tänka att svårigheterna är deras eget fel. Många ambitiösa ungdomar jobbar extremt hårt för att dyslexin inte ska stå vägen. Blir man då misstrodd och kanske beskylld för att vara lat, blir allt bara hopplöst.

Det är grundläggande att barnet inte möts med misstro i hemmet också, menar Gunnel Ingesson. Som förälder måste du tro på och stötta ditt barn. Sök samarbete med skolan, be specialpedagogen om hjälp och sök stöd hos andra med erfarenhet och kunskap, till exempel inom Dyslexiförbundet. Problemet är att man som förälder ofta blir så arg och ledsen när ens barn inte blir bra bemött i skolan – men det är viktigt att försöka hålla huvudet kallt och ta vara på den hjälp som finns.

Psykolog Gunell Ingesson
Psykolog Gunell Ingesson
Annonser