McDonald’s engagerar sig i dyslexi

McDonald’s engagerar sig i dyslexi
Hur kommer det sig att McDonald’s uppmärksammar dyslexi? Vi ställde några frågor till Sofie Lager på McDonald’s marknadsavdelning.

– Vi vill använda vår storlek till att vara med och uppmärksamma och sprida kunskap kring dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Vi vill motverka att det ska vara någonting att skämmas för, speciellt för barn, där ett dåligt självförtroende och låg självkänsla kan sätta spår för hela livet. 

Hur fick ni idén? 
– McDonald’s har tillsammans med Läsrörelsen verkat för att stimulera barns läsande i snart 20 år. Vi är stolta över att nästan 22 miljoner böcker, på Nordisk nivå, har ingått i Bok Happy Meal. Idén till en bok om dyslexi i Bok Happy Meal föddes 2016 i samband med att Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia startat en stiftelse för att arbeta mot hat och mobbning på nätet på grund av dyslexi. Läsrörelsens Marianne von Baumgarten-Lindberg från Läsrörelsen kontaktade författaren Helena Bross, som blev intresserad. Läsrörelsen kontaktade även illustratören Mati Lepp. Och arbetet med Bråkiga Bokstäver var igång. Läsrörelsens ordförande och projektledare Elisabet Reslegård drev också på att dyslexi/läs- och skrivsvårigheter skulle tas upp som en viktig fråga. Hon var, detta utifrån att hon även var initiativtagare och kampanjledare för Dyslexikampanjen i slutet på 90-talet. 

Berätta hur ni uppmärksammade Världsdyslexidagen 4 oktober?   

– Vi simulerade hur en person med dyslexi kan uppleva text. Vi lät bokstäverna ”bråka” på de digitala menytavlorna på flertalet restauranger i Sverige samt på alla våra digitala utomhusskyltar. Vi lät också en känd influencer, Hampus Hedström, som har dyslexi själv, gå in på en av våra restauranger under Världsdyslexidagen och berätta för sina följare om dyslexi. Lyfte fram, beskrivningsord för ”Forma din bokstav” för att sprida kunskap om dyslexi. 

Pratar ni om dyslexi internt? 
– Vi har 12 000 unga medarbetare, och vissa av dem kanske har brottats med dåligt självförtroende själva på grund av läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att sprida kunskap och uppmärksamhet för dyslexi även internt. 

Vad händer framöver? 
– Från och med 2019 kommer McDonald’s alltid erbjuda barnböcker till Happy Meal. Barn kan då välja antingen en leksak eller en bok. Under en månad på hösten blir det som tidigare ett renodlat Bok Happy Meal i samarbete med Läsrörelsen. 

Text: Ylva Bjelle

Bild på en kvinna med kort, blont hår och svart tröja.
Vi lät bokstäverna "bråka" på de digitala menytavlorna på flertalet restauranger, säger Sofie Lager, McDonald’s marknadsavdelning.
Annonser