Martina Östergren: ”Vi lärare vet för lite om dyskalkyli”

Martina Östergren: ”Vi lärare vet för lite om dyskalkyli”
– Personer med dyskalkyli har svårt att uppfatta och minnas tal och mängder. Men det betyder inte att man inte kan räkna avancerad matematik, säger Martina Östergren.

Vad handlar det om?

  • Martina Olsson vill ha mer dyskalkyli på lärarutbildningen.
  • Elever med dyskalkyli har svårt med antal och mängd.
  • Med rätt hjälp klarar de räkningen.
  • Den som har dyskalkyli kan räkna avancerad matematik.

 


Tyvärr är kunskapen om dyskalkyli låg bland lärare. Martina Östergren efterlyser mer undervisning om svårigheten på lärarprogrammen. Hon menar att alla mattelärare måste veta vad dyskalkyli är, hur det kan upptäckas och vad man ska göra.

– Om vi ser att eleven har svårt, men inte vet vad det är. Hur kan vi då hjälpa? Och vad händer med barnet då? Jag klandrar ingen, för jag har säkert själv missat elever.

 

Martina Östergren förklarar att hos personer med dyskalkyli är hjärnan sämre utvecklad i de områden där siffror hanteras. Där finns mindre av den gråa hjärnsubstansen och färre nervkopplingar. Det visar flera studier.

Hon tror inte att det är särskilt vanligt med dyskalkyli. Precis som med dyslexi handlar det om olika grader av svårigheter. Uppskattningsvis har fyra procent så stora svårigheter att de skulle kunna få en diagnos.

 

Viktiga tecken på dyskalkyli

Eleven har svårt att uppfatta antal och mängd. Den enkla räkningen är inte automatiserad och det blir inte bättre trots att eleven övar.

Eleven har svårt att minnas siffror, men har för övrigt ett normalt minne. Att skriva siffror är besvärligt, i synnerhet långa tal. Att lära sig klockan kan vara hopplöst svårt.

Många kan ha lättare att räkna abstrakt matematik där det inte handlar om siffror.

 

Vad ska läraren göra?

Screeningtesta eleverna. Om det visar på problem, låt logoped utreda. Vissa speciallärare utreder också. Logoped kan ställa diagnos. Speciallärare skriver intyg.

Se till att eleven inte lär sig fel metoder. Det är svårt att ändra något som är befäst.

 

Hjälpmedel:

Låt eleverna använda hjälpmedel. Det är inte fusk.

  • Miniräknare
  • Babakus
  • Formelbok
  • Läs- och skrivhjälp
  • Tiobasmaterial
  • Utveckla egna hjälpmedel tillsammans med eleven

 

Vid prov:

Tillåt hjälpmedel och erbjud mer tid.

Vid nationella prov:

Babakus tillåts eftersom den inte räknas som ett tekniskt hjälpmedel. Miniräknare och formelbok är inte tillåtet, men låt eleven använda miniräknare och formelbok om eleven behöver. Den enda skillnaden är att resultatet inte kan registreras hos Skolverket, men provet fungerar fortfarande bra som bedömningsunderlag för läraren.  

 

Bästa tipset till eleven

Det är svårt att hjälpa dig om du försöker dölja dina svårigheter. Var ärlig! Jag förstår att det kan kännas jobbigt, men du måste våga fråga om du inte förstår.

Text: Ester Hedberg

 

Läs mer om Martina Östergrens väg till kunskap om dyskalkyli.

 

Läs mer om dyskalkyli hos vår rådgivning.

 

Artikeln är från tidningen Läs & Skriv nr 2 2021. Bli medlem eller prenumerant för att få tidningen.

 

 

Babakus är som en blandning av miniräknare och räknesticka. Den räknas inte som tekniskt hjälpmedel och kan därför användas på nationella prov i skolan.
Babakus är som en blandning av miniräknare och räknesticka. Den räknas inte som tekniskt hjälpmedel och kan därför användas på nationella prov i skolan.
Annonser