Marrakech-fördraget ska sprida tillgängliga böcker

Marrakech-fördraget ska sprida tillgängliga böcker
Marrakech är en stad i Marocko i Nordafrika. Där antogs 2013 ett internationellt fördrag, som ska underlätta tillgången till tillgängliga böcker över hela världen, eller som det heter: “publicerade verk för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning”. Efter nyår börjar det gälla i Sverige.

Joakim Uppsäll Sjögren är biblioteksansvarig på Skriv och Läscentrums bibliotek i Helsingborg. Han är dessutom medlem i Dyslexiförbundet i Höganäs Helsingborgs styrelse och väl inläst på Marrakechfördraget. 

– Det här blir bra. Nu kommer länder kunna dela med sig av inlästa böcker. Tidigare har varje land behövt göra sin egen tillgängliga version. Det finns till exempel tio versioner av Harry Potter inläst på spanska runt om i världen. På engelska finns Harry Potter som bok inspelad både i England, Australien, Canada, Sydafrika, USA och Nya Zeeland. 

Med Marrakechfördraget ska länderna kunna använda varandras versioner. Det har tidigare varit omöjligt på grund av upphovsrätten i de olika länderna. Nu blir upphovsrätten internationellt reglerad, men det gäller bara om målgruppen har någon form av läsnedsättning.  

Vill du se föredraget om Marrakech?  

Hela SDK-konferensen filmades och finns här: https://www.mtm.se/svenskadaisykonsortiet/konferenser/tidigare-konferenser/dokumentation-sdk-2018/

Där kan du bland annat se  

  • En hel föreläsning om Marrakechfördraget 
  • Ester Hedbergs föreläsning om Begriplig Text  
  • Ylva Bjelles föredrag om Lättläst politik. 

Text: Ylva Bjelle

Joakim Uppsäll Sjögren, man med svart tröja över en vit skjorta, och Ester Hedberg, kvinna med blont hår som håller i en kopp
Joakim Uppsäll Sjögren och Ester Hedberg på Svenska Daisykonsortiets konferens”Tillgänglig läsning för demokratin”.
Annonser