Många kommuner saknar skolbibliotek

Många kommuner saknar skolbibliotek
Skolbibliotek saknas i 90 kommuner i landet. Det är flest friskolor som struntar i kravet.

Sedan 2011 ska alla skolor, både kommunala och friskolor, ha tillgång till ett skolbibliotek enligt Skolverket.Trots att detta krav finns så saknade ungefär hälften av alla skolor i Sverige tillgång till ett bemannat bibliotek år 2012. 

Bibliotek i skolan är viktiga för att elever ska kunna få tag i de böcker och andra former av media som kan behövas i undervisningen och övriga delar av en elevs utveckling.

Vissa kommuner har satsat mer på detta än andra, t.ex. Linköping där skolor även vunnit pris för bästa skolbibliotek. Ändå saknar 80 kommunala skolor i hela Östergötland ett skolbibliotek enligt SVT.

Hur mycket varje kommun väljer att satsa på detta varierar mycket. Det är flest friskolor som struntar i kravet och förlitar sig istället på folkbibliotek. För att det ska klassas som ett skolbibliotek måste det finnas minst 1000 fysiska medel, vara bemannat minst 20 timmar i veckan och även vara placerat i skolans lokaler.

 

Maya Henriksson Björklund

Maya är praktikant på tidningen Läs&Skriv under första veckan i december.

 

Bifogade länkar:
Böcker i hög
Fotograf: Johannes Jansson (Bild licensierad under Creative Commons)
Annonser