Många formade sin bokstav 2017

Många formade sin bokstav 2017
Flera hundra färgglada bokstäver spreds på sociala medier under kampanjen #formadinbokstav

Barn, unga och vuxna på skolor, förskolor, arbetsplatser och i hemmet. De var många som deltog i kampanjen Forma din bokstav. Med hjälp av löv, böcker, målarfärg, pysselmaterial, mat, mänskliga kroppar och annat formades flera hundra unika bokstäver som publicerade i närmare 200 inlägg.

Världsdyslexidagen infaller varje år under den Europeiska Dyslexiveckan. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter. I Sverige uppmärksammade vi dagen genom kampanjen Forma din bokstav. Tanken med kampanjen är att locka till lek med bokstävernas former och ljud. Vi vet att den leken stärker våra barns språkliga förmågor och gör det lättare för dem att lära sig läsa och skriva. Kampanjen är också ett sätt att avdramatisera läs- och skrivsvårigheter.

Nästa år infaller Väldsdyslexidagen torsdagen den 4 oktober. Då får du en ny möjlighet att delta i kampanjen Forma din bokstav.

 

Text: Ester Hedberg

 

Lek och erövra språket.

Bokstäver kan vara knepiga,

ibland står de inte ens stilla.

Brotta ner bokstav för bokstav

och gör dem till dina.

Skratta åt dem. Älska dem.

Steg för steg kan du erövra språket

och göra det till ditt.

Forma din bokstav nu.

#formadinbokstav

Färgglada bokstäver
Foto: www.fotograflisbet.se
Annonser