Läsa-skriva-räkna-garantin ska gälla alla barn!

Läsa-skriva-räkna-garantin ska gälla alla barn!
–Vi ser positivt på garantin, men vad händer om skolorna inte klarar av den? Vad gör man då? Det undrade Bengt-Erik Johansson under seminariet ”Gäller läsa-skriva-räkna-garantin även barn med dyslexi?” på Almedalen.

Regeringen har utlovat en räkna-skriva-räkna-garanti från höstterminen 2017. Just nu pågår en utredning om hur garantin ska utformas. Dyslexiförbundet FMLS är oroliga för att garantin inte ska gälla de barn som har svårast för att lära sig läsa, skriva och räkna. Under ett seminarium på Almedalen fick politikerna förklara sina viljor. Socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna var representerade. Alla var eniga om att garantin är ett bra steg mot tidiga insatser. 

Men Camilla Waltersson Grönvall (m) sa att garantin blir ett slag i luften om inte lärarna har rätt kompetens. Christina Örnbjär (fp) ansåg att det måste in fler moment om dyslexi, dyskalkyli och annan specialpedagogik i lärarutbildningen. 

Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson undrade vad som händer om skolan inte kan leva upp till garantin. Lena Hallengren (s) menade att det är viktigt att de enskilda huvudmännen har stora befogenheter att sätta in åtgärder. Och att det är viktigt att lärarna har kompetens. 

– Många lärare är duktiga och kunniga, men hur ska de räcka till för alla. Allt kan inte rymmas in en person. Det är därför vi satsar så mycket på specialpedagoger och speciallärare – de måste finnas. Läs-skriva-räkna-garantin är ett viktigt steg, men den är ingen mirakelmedicin, sa hon. 

 

Play Video
Annonser