Japansk matte får barn att tänka

Japansk matte får barn att tänka
I Japan är det viktigare att barn lär sig tänka matematiskt, än att de lär sig att lösa ett tal på "rätt" sätt. En forskare i Gävle utvärderar skillnaderna.

I Japans får små barn lära sig att det viktiga är att lära sig att “gissa” sig fram till ett svar i matematiken. Detta leder fram till ett rationellt tänkande kring matematik, menar Yukiko Asami-Johansson. Hon har tidigare arbetat som matematiklärare och forskar nu kring detta annorlunda sätt att undervisa i matematik på Högskolan i Gävle.

Metoder kräver att läraren planerar sin undervisning ganska noga. Å andra sidan, så stimuleras även de barn som kanske inte alltid har så lätt att lösa uppgifterna på exakt det sätt som läraren säger.

– Om Kalle har en egen fiffig metod, som läraren kanske inte kommer på, så tvingar hen kanske Kalle att förkasta sin metod. ”Nej Kalle, jag tycker att du ska använda min metod.” Och då dödar man ju glädjen i att lösa matematiska problem, säger Yukiko i en artikel på forskning.se

Japansk matte får barn att tänka
Annonser