Hur hjälper jag min vän med dyslexin?

Hur hjälper jag min vän med dyslexin?
Hur kan jag hjälpa min vän med dyslexi? Hur påverkar dyslexi chanserna till jobb? Fem frågor och svar om dyslexi.

Jag intervjuade Inger Rålenius om hur det faktiskt är att ha dyslexi när det kommer till utbildning om jobb. Då det kanske är svårt att veta hur man som t.ex. arbetsgivare eller lärare på bästa sätt kan hjälpa till och hur man kan hantera situationen. Är det svårare att få jobb som dyslektiker eller borde man hålla sin dyslexi hemlig när man kommer till en ny arbetsplats?

På vilket sätt kan din dyslexi påverka din vardag?

Dyslexin tillför ju både problem när en ska läsa samt skriva, vilket är en stor del utav ens vardag, även fast man kanske inte riktigt tänker på det. Om man inte får rätt hjälp eller stöd kan man ofta känna sig rätt hopplös, något som kan göra att man lätt hindrar sig själv eller undviker att göra vissa saker.

Kan man som anhörig eller vän hjälpa till för att förenkla dessa problem, är det även något man kanske behöver tänka extra på?

Det handlar ju mycket om att skaffa sig en förståelse för vad dyslexin innebär. Som förälder, och även vän, måste man tänka på att peppa personen istället för att pressa, man kanske kan ta sig tiden att hjälpa till med enklare saker. Dock måste man ju tänka på att man inte kan göra allt åt personen men det kanske kan vara skönt med en hjälpande hand. Som förälder måste man kanske ta sig den extra tiden att sitta ner med sitt barn och planera läxor eller händelser i skolan, samt försöka hjälpa till att hitta motivationen.

Kan ens dyslexi påverka vilken utbildning man väljer, t.ex. gymnasielinje eller högskola?

Jag tror att många dyslektiker har en tendens att känna sig hjälplösa och till och med hopplösa. Detta kan ju såklart påverka vad man väljer att läsa, om man känner att man inte klarar av att göra det en vill på grund av en funktionsnedsättning kan det lätt hindra vad en väljer att göra. Om en däremot har koll på vad man själv klarar av, har hjälpmedel och vet vad en ska kunna få för hjälp av skolan underlättar ju det. Man ska t.ex. få extratid när en skriver prov och få tillgång till diverse hjälpmedel av skolan.

Kan det vara svårare att få jobb om man har dyslexi?

Det beror ju självklart på vilket jobb man söker till. Rent juridiskt får ens funktionsnedsättning aldrig vara anledningen till att man blir nekad ett jobb. Jag har själv  sälan upplevt att det har varit ett problem för mig, dock ska man kanske vara lite avvaktande med att berätta att man har dyslexi. Enligt mig är det bäst att känna av situationen och arbetsplatsen innan en kanske berättar, vissa är ju mer kunniga om ämnet och har även en bättre förståelse.

Finns det något man kan behöva tänka på som arbetsgivare om man anställer en dyslektiker?

Om man anställer någon som har dyslexi kan man behöva hjälpa till med eventuella hjälpmedel, kostnaderna för dessa kan försäkringskassan ofta stå för. Om man bara får rätt hjälpmedel så brukar det inte vara några problem.   

 

Text: Maya Henriksson Björkund – 3 december 2014, praktikant på Dyslexiförbundet FMLS.

Rådgivaren Inger Rålenius informerade om dyslexi på Skrivknuten.
Rådgivaren Inger Rålenius informerade om dyslexi på Skrivknuten. (Foto: Sara Rydin)
Annonser