Högläsning aktiverar hjärnan

Högläsning aktiverar hjärnan
Barn som har fått mer högläsning under småbarnsåren (3-5 år) får ökad hjärnaktivitet i de delar av hjärnan som är inblandade i språkförståelse och visualisering. Det visar en ny amerikansk studie som är gjord på 19 barn, där hjärnaktiviteten mättes med magnetkamera.

Själva berättandet tros vara det kritiska, och det kan därför inte bytas ut mot tid framför en skärm.

– Varför sagoberättande är bra för barnen är bland annat att de lär sig förstå sammanhang och kan sedan lättare redogöra för händelseförlopp, säger Hugo Lagercrantz, som är senior professor i pediatrik vid Karolinska institutet.

Artikel: https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/barnsjukvard/okad-hjarnaktivitet-hos-barn-som-fatt-mycket-hoglasning/

Källa: Dagens medicin

Högläsning aktiverar hjärnan
Annonser