Hearingen: Mobbing är inte tillåtet

Hearingen: Mobbing är inte tillåtet
Annika Jyrwall Åkerberg talade om att skolan har skyldighet att motverka kränkande behandling i skolan mot barn med dyslexi.

Efter att ha lyssnat på prins Carl Philip, pratade Annika Jyrwall Åkerberg som är jurist med inriktning mot mänskliga rättigheter, om att all form av utbildning omfattas av diskrimineringslagens bestämmelser.

– Här fick vi en radda av beskrivningar av prinsen av den mobbning som kan förekomma mot elever med dyslexi. Det är inte tillåtet enligt diskrimineringslagen. Skolan har en skyldighet att motverka att den typen av behandling förekommer i skolan.

Hon tillade också att all form av kränkande behandling som en person upplever, som relaterar till hens funktionshinder, omfattas av diskrimineringslagen. Det kan dessutom vara nödvändigt för den personen som upplever en kränkande behandling att informera förövaren om detta.

Annika Jyrwall Åkerberg (Foto: Sara Rydin)
Annonser