Hearingen: Fortbildning för lärare

Hearingen: Fortbildning för lärare
Skolverket lovar ny utbildning som handlar om strukturerad undervisning för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Mycket av diskussionerna under hearingen kom naturligtvis att handla om hur man undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan.

Helen Öberg, som är statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, framhöll den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin som kommer att sjösättas under 2017. Syftet med garantin är att se till att inget barn går ut lågstadiet utan att kunna läsa, skriva och räkna. Hon la också till att det framöver kommer en satsning för att få fram fler speciallärare och specialpedagoger.

Men garantin är inte värd någonting om pedagogerna som verkar i skolan inte har rätt kompetens för att hjälpa eleverna. Panelen diskuterade därför hur lärarnas fortutbildning skulle kunna förbättras. Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik hade ett önskemål:

– Jag skulle vilja ha en modul i Läslyftet som handlar om specialpedagogik, med rejäla dyslexi-inslag.

Karin Hector Stahre som är enhetschef för Skolverkets prov- och bedömningsenhet, kunde meddela att just en sådan kurs ska in i Läslyftet.

– Vi har faktiskt planer på att ta fram en modul i Läslyftet som handlar om strukturerad undervisning för barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. En av de kurser som lärarna kan gå kommer alltså att handla om hur man stödjer elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kursen planeras just nu och kan vara klar om ett halvår-år.

Hearingen: Fortbildning för lärare
Annonser