Här får barnen rätt hjälp i tid

Här får barnen rätt hjälp i tid
Redan i förskoleklassen kan man se vilka barn det är som riskerar att få problem med läsningen och skrivningen.

De brukar vända på bokstäver och märker inte om det blir fel när de skriver sitt eget namn. Dessa barn måste man hålla ett särskilt öga på, menar Gudrun Andersson, specialpedagog på Västra Ekoskolan i Tungelsta.

– Men vissa barn är svåra att upptäcka, säger hon. Därför är det viktigt att testa alla elever med jämna mellanrum. Anar man att något inte riktigt stämmer ska man genast sätta in åtgärder.

Specialpedagog Gudrun Andersson med elev
Specialpedagog Gudrun Andersson med elev
Annonser