Har du behov av en långsammare talsyntes?

Har du behov av en långsammare talsyntes?
Tycker du att talsyntesen är för snabb? Det är du i så fall inte ensam om. Men nu ska Afasiförbundet och företaget ReadSpeaker ta fram en talsyntes som pratar långsamt och tydligt. De behöver din hjälp!

Idag går det att ändra hastigheten på de flesta talsynteser. Men vid långsamt tal blir rösten förvrängt och orden svåra att förstå. Afasiförbundet har länge försökt få olika aktörer att utveckla en talsyntesröst som klarar av låg hastighet.

Och nu är den alltså på gång. Med stöd från Post- och telestyrelsens innovationstävling genomför förbundet och ReadSpeaker en pilotstudie. Syftet är att ta reda på vad som är den bästa hastigheten för en långsam talsyntesröst.

Har du erfarenhet av talsyntes och tycker att det går för snabbt?

Svara då på enkäten som du hittar på:
http://misc.readspeaker.com/tts2018/

 

Text: Ester Hedberg

Bifogade länkar:
Bild från möte på Afasiförbundet, fem personer sitter inomhus runt ett bord.
Möte hos Afasiförbundet om den långsamma talsyntesrösten. Från vänster: Lennart Karlsson, Synskadades Riksförbund, Cecilia Boestad, Hjärnkraft, Niclas Bergström, ReadSpeaker, Anders Mollberg, Attention och Linda Bergfeldt, Afasiförbundet.
Annonser