Försäkringskassan vill minska stress hos dyslektiker

Försäkringskassan vill minska stress hos dyslektiker
På de flesta arbeten förväntas anställda kunna läsa skriftliga instruktioner, fylla i blanketter och skriva rapporter. För personer med dyslexi kan det vara ett allvarligt stressmoment. Men hjälp finns att få.

Försäkringskassan kan ge bidrag till hjälpmedel och anpassningar som är nödvändiga för att en anställd ska klara sina arbetsuppgifter. Villkoret är att personen har en dokumenterad funktionsnedsättning och har varit anställd i minst tolv månader. Nyanställda och arbetssökande får vända sig till Arbetsförmedlingen.
   Bidrag ges inte för hjälpmedel som normalt behövs i verksamheten, eller som krävs för att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande. Bidrag ges inte heller till hjälpmedel som personen behöver för att klara vardagen.

– Behöver man en talsyntes hemma får man kontakta landstinget. Men behövs den i arbetet kan man vända sig till oss på Försäkringskassan.
   Det säger Anders Pojkas som är specialist på arbetshjälpmedel på Försäkringskassan. Han och hans kollegor på Avdelningen för funktionsnedsättning är förvånade över att så få personer med dyslexi söker bidrag för arbetshjälpmedel. Gruppen är stor och sannolik är det många som brottas med problem i arbetslivet.

– Många skulle få en bättre arbetssituation om de hade tillgång till bra arbetshjälpmedel. Vårt uppdrag att bevilja bidrag till arbetshjälpmedel ingår som ett led i rehabilitering. En del är att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att fortsätta arbeta. Dyslexi kan leda till stress och belastningsskador som spänningar i axlar,nacke och rygg. De riskerar att blir sjukskrivna och hamna i sjuk- försäkringsprocessen. Att så få personer med dyslexi söker kan bero på okunskap och bristande information från vår sida, säger han.

Arbetshjälpmedel som är bra för personer med dyslexi kan vara programvaror som talsyntes och särskilda rätt stavningsprogram, läs- och scannerpennor. Det kan också handla om särskild mjukvara till smarta telefoner som används i arbetet. Ansökan till Försäkringskassan görs antingen av den enskilde eller av arbetsgivaren. Bidrag kan beviljas med upp till 50 000 kronor eller ännu mer om det finns särskilda skäl. Beloppet ska täcka inköp eller hyra av arbetshjälmedel, men också utredning av expert för att hitta rätt hjälpmedel. Ansökan måste vara gjord innan man beställer hjälpmedlet.
   – Ett hjälpmedel är individuellt, det som passar för en person med dyslexi kanske inte fungerar för en annan. Därför kan det vara bra att anlita någon som kan hjälpa till med valet av hjälpmedel.


Svårt få arbetshjälpmedel utan utredning
Individen måste kunna visa att behovet av arbetshjälpmedel finns. För det krävs ett aktuellt medicinskt underlag som styrker funktionsnedsättningen och den nedsatta arbetsförmågan. Utredningar av det här slaget är normalt ett ansvar för hälso- och sjukvården. Men inte alla landsting utför dyslexiutredningar.
   – I de fallen kan det bli problem att få arbetshjälpmedel, säger Anders Pojkas, Försäkringskassan. Att ett landsting inte tar sitt ansvar innebär inte att ansvaret automatiskt flyttas över till annan myndighet.
Vill du veta mer om arbetshjälpmedel? 
Ring till Försäkringskassans kundtjänst på 0771-524 524. Du kan också ringa direkt till en handläggare av arbetshjälpmedel på telefonnummer 0725-817 500. 
Läs mer om arbetshjälpmedel på www.forsakringskassan.se

Text: Eva Hedberg

Annonser