Försäkringskassan + Begripsam

Försäkringskassan + Begripsam
Försäkringskassans projekt En enklare vardag inleder ett samarbete med projekt Begripsam.

Inom ramen för En enklare vardag genomförs just nu piloten Satsa på gymnasiet, i Örebro/Karlskoga. Försäkringskassan vill öka sitt stöd i övergången från skola till arbetsliv för gymnasieelever med funktionsnedsättning. Syftet med piloten är att testa och utvärdera informationsmaterial och arbetssätt. Begripsams deltagare har inledningsvis fått vara med och utvärdera ett informationsmaterial som kommer att skickas ut till skolpersonal och föräldrar.

 

Susanne Bengtsson, Försäkringskassan och Viktor Lundqvist, Begripsam.
Susanne Bengtsson, Försäkringskassan och Viktor Lundqvist, Begripsam. (Foto: Kerstin Ivarson Ahlstrand)
Annonser