FonoMix Munmetoden är ett bra sätt för alla barn att lära sig läsa

FonoMix Munmetoden är ett bra sätt för alla barn att lära sig läsa
En nyligen avslutad forskningsstudie visar att metoden ökar läsförståelsen.

Metodens namn är en mix av orden fonologisk och multisensorisk läsinlärning. Den arbetar med att bryta ner och förenkla ord genom att istället fokusera på ljudet av bokstäverna som formar dem. Den använder namngivna munbilder och kopplar ihop dem med bokstävernas ljud. I de pedagogiska läromaterialen används bilder av ansikten som formar vokaler och munnar som formar konsonanter, och därefter namnges varje munrörelse. Problem med att lära sig att läsa handlar nämligen om svårigheter att minnas ljudet av själva bokstäverna. Metoden har visat sig bra framförallt för dem med dyslexi eller någon form av språkstörning när det är dags att lära sig att läsa 

I en nyligen avslutad forskningsstudien jämfördes två förskoleklasser i Växjö med två i Vetlanda. När studien följdes upp i årskurs ett visade det sig att de två klasserna i Vetlanda som använt FonoMix hade kommit längre i sin kunskapsnivå än de klasser i Växjö som använt en annan metod. 

Titeln på forskningen är: “Phonological awareness training with articulation promotes early reading development” och finns publicerad i den veteskapliga tidskriften Education, volym 137, nr 3, spring-17: sid 261-276. Författarna heter Linda Fälth, Stefan Gustafson och Idor Svensson. 

På Fonomix hemsida finns information om metoden, kurser, webbinarier, lärmedel, forskningen kring metoden med mera. 

Annonser