FN kritiserar Sverige för läget i skolan

FN kritiserar Sverige för läget i skolan
FN har granskat hur Sverige lever upp till Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN kritiserar Sverige för att kunskapen om funktionsnedsättningar är för låg i skolan.

FN:s kommitté lovordar Sverige för ett integrerat utbildningssystem där endast 1,5 procent av eleverna undervisas i segregerade skolor. (särskolor, mm) Sverige får också beröm för att det finns möjlighet att överklaga rätten till särskilt stöd i skolan.

Men FN:s kommitté kritiserar Sverige på flera punkter. Den viktigaste kritiken gäller det faktum att konventionen inte har blivit integrerad i svensk lag.

En konsekvens av det är att myndigheter och rättsinstanser får göra sin egen tolkning av konventionen.

Kommittén är också bekymrade över det nya förslaget till diskrimineringslag som inte gäller för företag mm som har tio eller färre anställda. Kommittén uppmanar regeringen att se över lagförslaget. Det är viktigt att Sverige ser till att samhället anpassas så att alla har samma möjlighet att delta. Man uppmanar regeringen att anta en rättslig definition av “skälig anpassning” i författningen.

Kommittén är bekymrad över att kunskapen i utbildningssystemet och bland beslutsfattare, om frågor som gäller funktionsnedsättningar och skäliga anpassningar för dessa är låg. Man uppmuntrar regeringen att anta en strategi för att höja kunskapsläget.

Se förbundets Pressmeddelande i länklistan samt länk till den engelska rapporten.

Du kan även ladda ned en svensk snabböversättning. Reservation för ev fel.

FN-skrapan i New York.
Annonser