Flera företag kan hjälpa till

Flera företag kan hjälpa till
Det finns flera företag som kan hjälpa till att hitta rätt arbetshjälpmedel.

Några som har kunskap om läs- och skrivsvårigheter är Iris, Svensk Talteknologi och Icap. 

– De flesta ansökningar till Försäkringskassan, som vi kommer i kontakt med, är personer med synnedsättning och personer med rörelsehinder. Men några enstaka har även läs- och skrivsvårigheter, berättar Sara Nilsson.

Hon berättar att Bengt Nilssons arbetsgivare tog kontakt med Icap 2016. De kom sedan för att se vilka läs- och skrivhjälpmedel som finns.

– Efter utprovning hjälpte vi dem med ansöka till Försäkringskassan. Bengt har nu StavRex (rättstavning), ReadIT Air (scanner med uppläsning), Saida (ordprediktion) och ClaroRead (talsyntes).

– Många vet inte vilket utbud som finns, men när de kommer till oss får de prova olika hjälpmedel. Vi kan kolla att tekniken blir kompatibel med deras arbetsmiljö, att den fungerar i deras IT-miljö på jobbet.

Text: Ylva Bjelle

Sara Nilsson, Icap
Sara Nilsson prövar ut tekniska hjälpmedel på Icap i Göteborg och har hjälpt Bengt Nilsson.
Annonser