Fel med krav på diagnos

Framsidan på Skolverkets rapport Tillgängliga lärmiljöer
Alla elever ska få den hjälp de behöver i skolan, med eller utan diagnos.
Skolorna kräver ofta att barnen ska ha en diagnos för att de ska få särskilt stöd. Skolorna har inte rätt att ställa det kravet.

Skolverket visar i sin nya rapport "Tillgängliga lärmiljöer" att skolorna ofta ställer krav på att eleverna ska ha en diagnos. Diagnosen blir felaktigt avgörande för att eleverna ska få det stöd som hen behöver i skolan.

– Trots att det inte är tillåtet att ställa krav på diagnos så sker det. Elever med funktionsnedsättning som är i behov av stöd har det ofta tufft i skolan utan att de ska behöva kämpa för att få stöd, säger Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande.

Källa Skolverket

Ämnen:

Relaterade artiklar

Diagnos gör behoven tydliga

Länkar

Pressmeddelandet från Skolverket

Bifogat material

PDF icon Rapport Tillgängliga lärmiljöer