Färre nationella prov?

Färre nationella prov?
Nationella proven i NO och SO för årskurs 6 blir frivilliga och till viss del kommer rättningen att digitaliseras, har Alliansen och regeringen kommit överens om.

Nationella proven i NO och SO för årskurs 6 bli frivilliga och till viss del kommer rättningen att digitaliseras, har Alliansen och regeringen kommit överens om. Hur många skolor som kommer att avstå från prov får framtiden utvisa. Dessutom ska man i framtiden titta på en utvärdering av proven.

En begränsad och frivillig försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, där maximalt 100 skolor kommer att delta, startar år 2017 och ska utvärderas 2020.

 

Bifogade länkar:
bilder på två personer som skakar hand.
Annonser