En tidning om dyslexi och ögon

En tidning om dyslexi och ögon
Tidningen Läs & Skriv kommer snart med ett nytt nummer. Årets sista nummer tar ett helhetsgrepp kring ögon och dyslexi. Finns det något samband mellan att ha problem med ögonen och dyslexi?

Tidningen innehåller också ett porträtt av vår rådgivande Inger Rålenius. Efter 28 år går hon nu i pension.
Dessutom hittar du information om fler förändringar i förbund och på kansli, samt om utvecklingen i vårt projekt plugga med bilder.

Utvalda artiklar ur tidningen publiceras på hemsidan.

Prenumeranter och medlemmar kan ladda ner den fullständiga tidningen som en PDF från medlemssidorna: www.dyslexi.org/medlem 

En tidning om dyslexi och ögon
Annonser