En standard för lättläst text, möte i Dublin

En standard för lättläst text, möte i Dublin
När du köper en ny TV kan du vara säker på att TV-kontakten passar i ditt vägguttag. Det beror på att det finns standarder som säger hur både kontakt och vägguttag ska se ut.

Det finns standarder på många områden, till exempel offentlig upphandling, webben och brandsäkerhet. Standarder gör att saker fungerar smidigare och kan fungera ihop med varandra.

Nu pågår ett arbete med en internationell standard för lättläst och begriplig text. 

Den nya standarden tas fram inom ISO (Den Internationella Organisationen för Standardisering). Sverige, Spanien, Irland, Kina och Korea är mest aktiva. Nyligen hölls ett möte i Dublin. Ester Hedberg från Dyslexiförbundet representerar Funktionsrätt Sverige. Maria O’Donnell från Myndigheten för Tillgängliga Medier deltar också.

Idag finns ett utkast, som kommer att bearbetas gång på gång tills deltagarna är nöjda. Förslaget ska även ut på internationella omröstningar. Det kan ta flera år innan standarden är publicerad.

Text: Ester Hedberg

Annonser