Elisabeth får hjälp att skriva på jobbet

Elisabeth får hjälp att skriva på jobbet
När kunder och chefer förväntar sig att all kommunikation ska ske snabbt och skriftligt, då får personer med läs- och skrivsvårigheter problem.

 

Arbetsförmedlingen kan bevilja stöd till personligt biträde åt personer med dyslexi. Men stödet är ingen självklarhet. 

Elisabeth Månsson är visuell kommunikatör och illustratör. Hon är också egenföretagare med dyslexi. De flesta av hennes kontakter sker skriftligen via SMS, e-post, Facebook, blogg, hemsida och Twitter. Hon har kontakt med kunder i både Sverige och utlandet. All kommunikation är en nödvändig del av att vara egenföretagare. Ett av de stora problemen för Elisabeth Månsson är att allt skall gå så snabbt.

Efter en del vändor på arbetsförmedlingen beviljades  till slut Elisabeth Månsson stöd för personligt biträde. 

Elisabeth Månsson får hjälp av sitt biträde Peter Turkalj Bild: Ingelaochvi
Elisabeth Månsson får hjälp av sitt personliga biträde Peter Turkalj Bild: Ingelaochvi
Annonser