Elevhälsan i skolan

Elevhälsan i skolan
Alla elever i grundskolan och skolan ska ha tillgång till elevhälsan. Elevhälsan omfattar inte bara medicinska behov utan även specialpedagogiska.

Skollagen säger att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Den säger också att det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal som kan jobba med specialpedagogiska insatser.
“Att ha tillgång till” elevhälsan, kan låta vagt. Men, det finns ingenting i skollagen som säger hur många timmar läkaren, psykologen eller specialpedagogen/specialläraren ska finnas i skolan. 

Däremot säger lagen att läraren ska samråda med elevhälsan under utredning av särskilt stöd. Dessutom ska skolan använda sig av elevhälsan när de utreder giltig eller ogiltig frånvaro från skolan.

När det kommer till specialpedagogik, ska kompetensen användas vid bedömning av elevers kunskapsutveckling i förskoleklassen och lågstadiet (läsa-skriva-räkna-garantin) och vid upptäckt av behov av extra anpassningar. 

Läs mer om läsa-skriva-räkna-garantin.

Om du som förälder eller elev letar efter en skola som passar dig med läs-, skriv- eller räknesvårigheter, så leta efter en skola som har fått bra betyg för sitt elevhälsoarbete. Elevhälsan arbetar förebyggande och stödjer elevens utveckling i skolan. 

Grundbeloppet som huvudmannen för skolan får för varje elev omfattade elevhälsan. Varje skola ska därför ha specialpedagogisk kompetens.

 

""
Foto Jerry Wang / Unsplash
Annonser