Elevernas dyslexi tas inte på allvar

Elevernas dyslexi tas inte på allvar
Gymnasieelever får inte den hjälp de behöver och har rätt till.

Sex gymnasieelever med dyslexi har intervjuats för ett examensarbete i pedagogik. Bara en av eleverna har åtgärdsprogram och hjälpmedel. De andra fem har aldrig ens hört talas om hjälpmedel. Och hjälp får de först efter att ha misslyckats. Uppsatsen heter ”En del tror att det är fejk” och har skrivits av Jeanina och Björn Kärrström vid Göteborgs universitet.

Jeanina och Björn Kärrström
Annonser