Elever behöver anpassat stöd och stimulans

Elever behöver anpassat stöd och stimulans
Skolinspektionens granskning visar att bristen på stöd och stimulans i klassrummen leder till att elever tappar lusten att lära och får en sämre kunskapsutveckling. Lärarna måste sluta att undervisa för "genomsnittseleven".

Skolinspektionen granskar just nu i vilken utsträckning elever får stöd och stimulans för att utvecklas i skolan. Granskningen är ännu inte färdig. Men Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler, har kommenterat den kommande rapporten.

Skolinspektionens generaldirektör berättar om den granskning som verket gör av skolan i en intervju i SVT:s “Rakt på”. Stimulans och stöd för elever är ett krav för att eleverna ska utvecklas och tycka att skolan och kunskap i allmänhet är roligt. Ann-Marie Begler berättar att det kan se väldigt olika ut i klassrummen. Vissa lärare klarar av att stimulera och ge stöd till alla elever, både de som har det svårt och de som har lätt för sig i skolan. Andra lärare undervisar “genomsnittseleven”. I det senare fallet, urartar lätt situationen i klassrummet, eftersom bristen på stimulans och stöd gör eleverna stökiga.

Elever som blir understimulerade, eller inte får den hjälp som de behöver, riskerar i förlängningen att tycka att skolan är tråkigt. Lusten till lärandet urholkas och de elever som inte klarar sig så bra i skolan, upplever att de är sämre än vad de verkligen är. Det blir lätt en negativ spiral.

Rektorn har ett stort ansvar för att de lärare som inte klarar av att stimulera och ge stöd får kompetensutveckling men, Anne-Marie Begler pekar också på att det kollegiala lärandet är viktigt.

Sigbrit Franke som är tidigare universitetskansler och rektor för Umeå universitet, påpekar i en intervju i Svenska Dagbladet att brist på stöd och stimulans i skolan inte är ett nytt fenomen.

– Redan för 50 år sedan visade forskning att lärare anpassade utbildningen efter mellangruppen, sa Sigbrit Franke.

 

“Skolan ska ge alla barn och elever stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt och för att främja alla barns och elevers utveckling och en livslång lust att lära.” Citat hämtat från Skolinspektionen.se

Materialet är tyvärr inte längre tillgängligt på SVT.

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler (foto Skolinspektionen)
Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler (foto Skolinspektionen)
Annonser