Dyslexipriset för arbete med DysseAppen

Dyslexipriset för arbete med DysseAppen
Gro Granqvist, Louise Lindqvist och Ingrid Lind fick Dyslexipriset 2016 för arbetet med innehållet i DysseAppen. Dyslexipriset delades ut i samband med Dysleximässan i Solna.

DysseAppen lanserades i våras och har redan laddats ner av tusentals personer. Den innehåller tips och idéer som gör skolan enklare att klara för elever med dyslexi. Appen vänder sig främst till eleverna själva, men är användbar även för lärare och föräldrar.

–Det är jättehäftigt att vi fått priset, säger Louise. Vi har bidragit till att fylla appen med innehåll. Jag och Gro har själva dyslexi. Ingrid har arbetat som speciallärare i många år. Vi vet vad elever med dyslexi behöver. 

– Priset är ett väldigt erkännande, säger Ingrid. Appen hjälper eleven bli medveten om sina förmågor och att sätta ord på de egna behoven. Igenkänningen med Gro och Louise ger mod att prata med läraren. 

Gro hoppas att priset ska göra att kunskapen om appens existens når ut till ännu fler. 

– Vi vet att appen gör skillnad för eleverna. Vi vill att ännu fler ska veta att den finns, säger hon.

Bakom appen står också Agneta Stalder och Fredrik Helgesson från Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB). Pengar till utvecklingen kom från Skandia Idéer för livet.

 

Dyslexipriset instiftades förra året av Dyslexiförbundet FMLS och Svensk Talteknologi. Syftet är att uppmärksamma och främja insatser som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. Prissumman på 25.000 kr skänks av Svensk Talteknologi.

Syntolkning: Glada pristagare med diplom och prischeck. Bredvid dem står prisutdelaren och instiftarna av priset.
Från vänster: Nassim Al Fakir (prisutdelare), Ingrid Lind (speciallärare), Gro Granqvist, Louise Lindqvist, Anders Abrahamsson (Svensk Talteknologi) och Bengt-Erik Johansson (ordf Dyslexiförbundet FMLS). Bild: Eva Hedberg
Annonser