Domstolsförhandlingar närmar sig

Domstolsförhandlingar närmar sig
Under hösten 2018 stämde tre elever med dyslexi sina kommuner för diskriminering. Eleverna fick inte använda sina vanliga hjälpmedel när det var dags att göra nationella prov.

Nu pågår den så kallade förberedelsefasen i processerna i tingsrätterna. Parterna har skrivit brev till varandra för att se om en uppgörelse är möjlig. Det har även varit muntliga sammanträden i Tingsrätten både i Örebro och Huddinge. I Malmö sammanträder parterna i tingsrätten i mitten av mars. Juristen Ola Linder är med vid samtliga förhandlingar. 

 Det blev inga förlikningar, vilket jag tycker är bra. Vi vill att stämningarna leder till prövning av rättsfrågorna i domstol. Då ökar chansen att fler får upp ögonen på vad effekterna kan bli av att diskriminera elever i skolan, säger Ola Linder. 

Han har tillsammans med juristen Stellan Gärde stöttat dessa elever genom föreningen Med lagen som verktyg och Talerättsfonden mot diskriminering. Före sommaren hoppas Ola Linder att det blir huvudförhandlingar i domstol. Eleverna har yrkat skadestånd på 20 000 kronor var i diskrimineringsersättning. 

 Rättegångarna är småmål, som det kallas. De kan ha stort nyhetsvärde genom att rättsfrågan blir besvarad, och pengarna är inte huvudsaken. För oss är det viktigt att få en rättslig prövning av vad som juridiskt räknas som diskriminering som ett led i ett bredare påverkansarbete som drivs med Dyslexiförbundet och andra aktörer, säger Ola Linder.  

Dyslexiförbundets förbundsordförande Bengt-Erik Johansson ser fram emot fortsättningen. 

Detta skrevs om i Tidningen Läs&Skriv nummer 3, 2018. Läs mer här.


En typisk process om diskriminering i tingsrätt  

1.Stämning lämnas in till Tingsrätten med yrkande om diskrimineringsersättning. 
2.Förberedelsefas: Skriftväxling, parterna skriver brev till varandra och klargör sina åsikter. 
3.Tingsrätten kallar till muntligt förberedelsesammanträde. Kan parterna göra upp i godo. Vad är parterna fortfarande oense om? 
4.Om det inte blir förlikning anger Tingsrätten datum för huvudförhandling. Slutlig bevisning och omständigheter ska anges, ofta sätts ett slutdatum för förberedelsefasen.  
5.Huvudförhandling i Tingsrätten. 
6.Dom meddelas.  
7.Eventuell överklagan till Hovrätten. 

Text: Ylva Bjelle 

Bild på två män som sitter vid ett bord, båda bär glasögon.
Dyslexiförbundets förbundsordförande Bengt-Erik Johansson och jurist Ola Linder. Foto: Ylva Bjelle
Annonser