Dialog om begriplighet

Dialog om begriplighet
Visst kan man mäta begriplighet. Den slutsatsen kunde deltagarna i Begripsams andra dialogseminarium dra.

Under seminariet presenterades och diskuterades arbete och resultat från det pågående Begripsamprojektet, som verkar för att göra digital information och kommunikation lättare att förstå och använda för personer med kognitiva svårigheter. Centralt i projektet finns 20 deltagare med egna kognitiva funktionsnedsättningar. De utbildas till att bli talespersoner för målgruppens behov. Grundtanken är att IT som fungerar för dem, fungerar för alla. Målet är universell utformning.

Dialogseminariet hölls i Stockholm den 3 oktober. Närmare 40 personer med olika bakgrund deltog. 

 

En grupp personer diskuterar.
Gruppsamtal under Begripsams Dialogseminarium. Bild: Eva Hedberg
Annonser