Det viktiga Gymnasievalet

Det viktiga Gymnasievalet
Ledaren: "Om man fått kämpa i grund-skolan, utan att kunna tillgodogöra sig den förkunskapen, hur ska man då kunna tillgodogöra sig kunskapen för att utbilda sig till det man vill?"

Fortfarande idag 2017 ringer det frustrerade föräldrar och elever till oss och säger att deras barn fick sin dyslexidiagnos i gymnasiet. Fortfarande 2017 går elever genom hela grundskolan utan att bli upptäckta och få stöd. Inför gymnasievalet sitter elever i nian i grundskolan och ska välja vilket yrke de ska jobba med i fram-tiden. De ska kanske göra sitt viktigaste val i livet. Om man fått kämpa i grund-skolan, utan att kunna tillgodogöra sig den förkunskapen, hur ska man då kunna tillgodogöra sig kunskapen för att utbilda sig till det man vill? Därför är SYO-konsulenten ett viktigt stöd för eleverna. Men vad har SYO-konsulenten för kunskap om funktionsnedsättningar? Vad får dom för kunskap om funktionsnedsättningar i sin utbildning? Läs om det på sidan åtta.

Äntligen är muntliga YKB-prov på gång. Tänk vad skönt att äntligen få gehör för våra påstötningar. Det kan du läsa om på sidan tolv.

Den 18:e maj är det kongress med vår samarbetsorganisation Handikappförbunden, som då byter namn till Funktionsrätt Sverige. Namnet blir modernare och äntligen kommer vi bort från begreppet handikapp. 

Vad menar vi med Funktionsrätt?
Ordet syftar på individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder och särskilda lösningar, till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt utformat samhälle.
Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare. Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, men också i ett politiskt sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper.

Bengt-Erik Johansson
Förbundsordförande

Bengt-Erik Johansson. Foto Ylva Bjelle
Annonser