Bra teknikstöd ger större jobbchans

Bra teknikstöd ger större jobbchans
Hjälpmedelsinstitutet driver två projekt som ska leda till ökad kunskap och användning av teknikstöd i skolan.

"Vägar till arbete" är ett av projekten. Det vänder sig till alla elever som av något skäl har svårare än andra att klara skola och att hitta ett jobb. Projektet är treårigt och  genomförs på två gymnasieskolor i Kungälv och Linköping. Tanken är att moderna tekniska verktyg och bra samverkansformer med olika aktörer ska ge ungdomar med skilda funktionsnedsättningar bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet eller till vidare studier.

Genom projektet får eleverna hjälp av en specialpedagog, arbetsterapeut eller tekniker att hitta fungerande hjälpmedel. Det kan t ex handla om datorprogram eller mobilappar, diktafon eller skannermus. Samtidigt samarbetar skolpersonalen med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare för att underlätta elevernas introduktion i arbetslivet.

Det andra projektet är ett regeringsuppdrag som heter "Teknikstöd i skolan". 

 

Hjälpmedelsinstitutets projekt "Vägar till arbete" och "Teknikstöd i skolan"
IT-pedagog Dag Söderlund hjälper Marie, Anton och Elin att hitta verktyg som gör nytta. Eleverna studerar på vuxenutbildning i Halmstad. (Bild: Jonas Arnesson)
Annonser