Böcker skrivna för örat

Böcker skrivna för örat
Vi är vana att ljudböcker är inlästa versioner av tryckta böcker. Men nu finns ett nytt koncept – ljud-böcker skrivna direkt för örat. Idén är att språk och format ska kunna anpassas för att bättre passa för lyssning. Det ställer krav på den som skriver.

Daniel Åberg är journalist och författare. Han har tidigare gett ut två vanliga romaner. I somras publicerades hans första ljudbok som är skriven direkt för örat. Den heter Virus och gavs ut av ljudbokförlaget Storytel.

Daniel lyssnar själv på ljudböcker och menar att det är annorlunda att läsa genom att lyssna än att läsa med ögonen. När han lyssnar vandrar tanken lätt iväg och det är svårt att vara helt koncentrerad.

– När man lyssnar går det inte att skumma och hoppa över ord som en van läsare av text gör. Den som skummar ser när det blir viktigt och när det krävs koncentration. Det gör inte den som lyssnar, säger han.

Att backa i texten, repetera och anpassa tempot för att ge tid för reflektion är inte heller enkelt på samma sätt för den som lyssnar. För att göra böckerna lyssnarvänliga har ljudboksförlaget Storytel satt upp kriterier för hur böckerna ska skrivas. Ett högt tempo, spänning, starka känslor och täta dialoger är några exempel. Varje avsnitt ska dessutom avslutas med en krok som ska locka lyssnaren att fortsätta lyssna.

– Sen får man gärna gå lite för långt. Morden ska vara bestialiska och explosionerna stora. För mig kommer allt det här naturligt. Jag har skrivit så redan tidigare. Det här är ett grepp som ofta används i framgångsrik spänningslitteratur, säger Daniel Åberg. Några saker har blivit tydligare för Daniel sedan han började skriva direkt för örat. En krånglig text blir jobbigare att förstå för den som lyssnar.

– Jag tycker själv att jag har en förmåga att krångla till språket. Nu när jag skriver för ljud försöker jag lägga band på mig, Jag försöker skriva ett enklare och rakare språk.

Tvetydiga ord och uttryck bör undvikas, eftersom innebörden inte alltid framgår tydligt av sammanhanget, förklarar han. Själva inläsningen är också en faktor som påverkar begripligheten.

– Det kan vara svårt för den som ska läsa in att veta hur jag har tänkt mig att texten ska läsas. Om en fras eller ett ord får en annan betoning eller rytm kan det bli svårt att förstå.

Också upprepningar är känsliga för hur de betonas. Daniel förklarar att han brukar arbeta medvetet med upprepningar som ett stilistiskt grepp. Men om den som läser upp texten inte förstår tanken bakom upprepningen då låter det mest bara konstigt.

– Det här blev jag varse först när jag själv började lyssna på mina egna texter, säger han. Man tänker mer på en upprepning när man hör den tätt inpå än när man läser den tätt inpå. När man läser hoppar man över ord, det gör man inte när man lyssnar. Nu försöker jag variera mig mer.


Ljudbokserier som ska fånga läsaren

I somras lanserades ljudboksförlaget Storytel sitt nya koncept ”Storytel original”. Tjänsten erbjuder ljudboksserier producerade direkt för lyssnaren. Inspiration har de hämtat från bland annat filmnättjänstenNetflix, som gör egenproducerade serier enligt tydliga ramar. Tanken är att fånga lyssnarens intresse. Storytels ljudboksserier består av tio avsnitt som vardera är cirka 50 minuter långa. Böckerna är skrivna för att vara lätta att lyssna på och lätta att förstå.

– Vi tycker att det är en skillnad på att lyssna och läsa och vi vill ta vara på olikheterna, säger Tiina Nevala på Storytel. När du läser med ögonen så gör du det mer koncentrerat, men när du läser med öronen kanske du promenerar, stryker eller lagar mat samtidigt. Vi försöker anpassa texterna så att de fungerar bättre för lyssnandet. Det här är ett sätt att lyfta den lyssnade berättelsen, säger hon.

 

Text: Eva Hedberg

Annonser