Barn och talböcker – rapport från MTM

Barn och talböcker – rapport från MTM
Talboksläsningen måste vara privat tycker barnen, enligt MTM:s rapport.

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har gett ut en rapport om barns användning av talböcker. Rapporten heter “Talande böcker och läsande barn, Barn berättar om talboksanvändning”.

MTM vill veta vad barn tycker om talböcker. I undersökningen har man frågat barn vad de tycker om utformning, utbud och förmedling av talböcker från MTM. Barnen var i åldrarna 9-16 år.

Barnen vill inte att talboksläsningen ska märkas, enligt rapporten. Barnen föredrar små, bärbara spelare. En liten spelare är mindre synlig. En liten spelare liknar också mer en musikspelare.

Barnen vill välja plats för läsningen. En liten spelare går att bära med sig. Barnen kan ta läsaren med sig för att läsa i sängen. Eller i hängmattan. Eller på bussen.

En liten talboksspelare utnyttjar inte Daisy-formatets alla funktioner. Många navigeringsfunktioner kan inte användas. Och, det går inte att läsa texten som ingår i Daisy text och ljud. Enligt rapporten, använder barnen sällan Daisy text och ljud. Barnen tycker också att funktionerna är svåra att använda.

Annonser