Arbetsförmedlingen reformeras i grunden

Arbetsförmedlingen reformeras i grunden
I januari beslutade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern att Arbetsförmedlingen ska bli mindre och arbeta på nya sätt. ”Arbetsförmedlingen reformeras i grunden” står det i Januariavtalet. Reformeringen ska vara fullt ut genomförd under år 2021

– Därför måste vi börja här och nu, sa Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen under en träff med nationella representanter inom funktionshinderrörelsen. 

Han hänvisade också till den budget som riksdagen beslutade om i december 2018, som minskar myndighetens resurser kraftigt, den så kallade M/KD-budgeten.  

– Vi följde riksdagsomröstningen i direktsänd TV för att få veta vilket anslag vi skulle få, berättade Mikael Sjöberg. 

Nu ska personalstyrkan bantas med drygt en tredjedel. 4500 anställda har varslats, både specialister och handläggare, men SIUS-konsulenterna ska inte minska. Det är sagt att personer med funktionsnedsättning inte ska drabbas, men Arbetsförmedlingen medger att de ser vissa risker. 

– Med färre anställda kommer naturligtvis riskerna för det att öka, men vi är mer förberedda idag, än vad vi var för några år sedan. Nu är vi bättre rustade kring våra digitala tjänster.  

De senaste åren har Arbetsförmedlingen bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete, för att förbättra tillgängligheten i sina digitala kanaler.  

– Vi behöver få arbetssökande att använda våra digitala tjänster. Då ökar vi vår tillgängliga tid för att träffa dem som behöver träffa oss fysiskt, sa generaldirektören. 

Nyligen föreslog Arbetsförmedlingen att 132 lokala kontor ska försvinna fram till år 2020. Därefter kommer 106 kontor att finnas kvar runt om i landet. På många orter planerar man att ingå i de servicekontor, som samlar flera myndigheter i samma lokal. Redan idag reser Arbetsförmedlingens specialister ut till kommuner, när någon i en liten kommun behöver träffa en specialist. 

– Våra specialister är vana att resa till våra kunder. Videomöten ska inte ersätta alla möten, men det blir ett viktigt komplement, sa Eva-Lisa Höglund, direktör för Region Mitt Nord. 

Sedan blev det frågestund. Förbundet Sveriges Dövblinda efterlyste support kring det digitala. Synskadades Riksförbund trycker att det är bra att Arbetsförmedlingen ses över. Funktionsrätt Sverige uppmanade alla förbund att nu gemensamt uppvakta regeringen, för att ta reda på vad de vill med arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning.  

– Begreppet nedsatt arbetsförmåga behöver skrotas. Vi i rörelsen behöver samlas för att ha en dialog med regeringen, sa Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige.  

Dyslexiförbundets förbundsordförande frågade panelen om vi snart kommer få se AI-robotar ta över hela Arbetsförmedlingen? 

– Arbetsförmedlingen följer samhället. Om samhället framöver blir fullt av robotar med artificiell intelligens, så kommer även Arbetsförmedlingen att vara det, svarade generaldirektören. 

 

Text och foto: Ylva Bjelle 

Man i kostym håller föredrag.
Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör
Två män som samtalar
Dyslexiförbundets förbundsordförande Bengt-Erik Johansson samtalar med Ilias Bennani, som leder arbetet med tillgänglighet i Arbetsförmedlingens digitala kanaler.
Annonser