Äntligen utreds stöd till föräldrar

Äntligen utreds stöd till föräldrar
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka behovet av stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.

Livet som förälder till barn med funktionsnedsättningar är ofta ansträngande. Att se till att barnet får nödvändigt stöd både hemma och i skolan kräver ständig uppmärksamhet. Många föräldrar blir sjukskrivna och tvingas gå ner i arbetstid.  

Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av ett särskilt utformat föräldraskapsstöd för föräldrar och vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning . Socialstyrelsen ska även ta fram ett kunskapsunderlag och metodstöd för bättre samordning av insatser för dessa barn. 

– Flickor och pojkar med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället och ha jämlika möjligheter till inflytande, utveckling och så småningom etablering i arbets- och samhällslivet. Ett bättre stöd till föräldrar och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet för ökad självständighet och mer jämlika levnadsvillkor för barnen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget ska slutredovisas den 15 oktober 2017

Källa: Regerigen

Bilden föreställer pappa som hjälper sitt barn med läxor.
Bild: Clipart
Annonser