Äntligen uppläst text på bio

Äntligen uppläst text på bio
Nu är hindren för att göra film tillgänglig för personer med lässvårigheter borta.

Nu är hindren borta och tekniken klar. Från årsskiiftet 2014-15 ges stöd till filmbolag som gör talad textremsa. Samtidigt skärps lagen om diskriminering, så att den även omfattar bristande tillgänglighet. Arbetet med detta har pågått i mer än tio år. Dyslexiförbundet FMLS har hela tiden varit aktivt i arbetet. Sommaren 2011 fick Svenska Filminstitutet i uppdrag av regeringen att se över möjligheterna att göra film tillgänglig för personer med synskada och lässvårigheter. Satsningen kallas Tillgänglig bio och avslutas i vår. 

Resultaten är en teknik för uppspelning av talande textremsa och syntolkning i en smart telefon, samt en infrastruktur för produktion och distribution av ljudspåren. Den består bland annat av en databank för lagring av ljudfilerna och ett utökat filmstöd för tillgänglighet. 

Fram tills nu har stödet för tillgänglig film begränsats till svenska produktioner, och enbart till textning för personer med hörselnedsättningar och syntolkning för personer synnedsättningar. Men från första januari omfattar stödet även utländska filmer, och produktioner av uppläst textremsa.

–De nya riktlinjerna har fattats av Svenska Filminstitutets styrelse. Det känns roligt att dessa sammanfaller med skärpningen av diskrimineringslagen. Men det har lika mycket att göra med regeringsuppdraget, och att vi gjort en allmän översyn av alla filmstöd som vi fördelar, säger Tomas Johansson på Svenska filminstitutet. 

Under hösten har några svenska filmer med syntolkning visats på biograferna, bland annat ”Gentlemen” och ”Jag ser dig”. Under nästa år kan vi vänta oss utländska filmer med uppläst textremsa. 

– 2015 får vi se som ett prövoår. Tekniken är ny liksom logistiken. Alla har mycket att lära sig och det finns risk för barnsjukdomar. Vi får ha tålamod från alla håll och utvärdera i slutet av nästa år. Men i alla fall, nu sjösätter vi den svenska tillgängliga bion, säger Tomas Johansson. 

 

Under våren kommer olika appar för uppläst text och syntolkning att publiceras. Vi kommer att skriva på hemsidan när dessa finns för nedladdning. Vi kommer också att skriva när det finns film tillgänglig med uppläst text och syntolkning. 

 

Text: Eva Hedberg

 

Biopublik hör syntolkning och uppläst text i en smart telefon Bild: E Hedberg
Snart kommer filmer med uppläst textremsa på bio
Annonser