Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år

Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år
64 600 elever i grundskolan hade ett åtgärdsprogram hösten 2014.

Det är hälften så många, jämfört med ett år tidigare. Skolverket tror att det beror på den lagändring som gjort att skolorna snabbare kan sätta in stöd till eleverna, utan att upprätta ett åtgärdsprogram.

Den elev som befaras inte nå kunskapsmålen, har rätt till extra anpassningar inom ramen för undervisningen i skolan. Om extra anpassningar inte räcker, kan ett åtgärdsprogram upprättas som ger barnet rätt till särskilt stöd.

Under läsåret 2014 / 2015 var det 6,8 procent av eleverna i grundskolan som hade ett åtgärdsprogram. Året före hade tolv procent av eleverna åtgärdsprogram. Mellan könen är det lite skevt: Åtta procent av pojkarna och fem procent av flickorna har åtgärdsprogram.

Skolverkets säger i ett pressmeddelande i dag:

– Något formellt beslut om extra anpassningar behöver inte fattas. Men det är viktigt att skolan ändå följer upp eleven noga och eventuellt intensifierar och ytterligare anpassar insatserna, säger Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten på Skolverket.

Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år
Annonser